top of page
Startup

INNOSTAVA

Innovatiivisuutta tukevat työympäristöt startup-yrityksissä

InnoStaVa-tutkimusprojektissa tarkastelimme miten tilanmuodostukselliset ominaisuudet, valaistus, tilan akustointi ja sisäympäristö kokonaisuutena tukevat innovointia ja yhteisöllistä tiedon tuottamista. Kehitin projektissa suunnittelututkimusta ja tila-analyysiä tukevia tutkimusmenetelmiä sekä suunnittelin tilamuutoksia paikallisiin startup-yrityksiin.​

Projektin kesto 2016 - 2018

Euroopan aluekehitysrahasto

Oulun yliopisto

Lisää tietoa

www.innostava.fi

ACTIVEWORKSPACE

Ympäristötyytyväisyyttä, hyvinvointia ja työn imua edistävät tilalliset ratkaisut monitilatoimistoissa

ActiveWorkSpace-tutkimushankkeessa tarkastelemme työympäristötyytyväisyyttä parantavia ratkaisuja. Tässä hankkeessa olen järjestänyt osallistavan suunnittelun työpajoja, joissa olemme yhdessä kohdeyrityksen työntekijöiden kanssa pohtineet eri työtilanteisiin sopivia tilaratkaisuja. Tutkimme hankkeessa kokonaisvaltaisen tilamuutoksen avulla tilan ilmeen ja tunnelman, valaistuksen, akustiikan ja kalustuksen merkitystä työtilatyytyväisyyden muodostumista ja miten tila tukee erilaisia toimintoja.  

Projektin kesto 2018-2022

Suomen Akatemia

Oulun yliopisto

Työterveyslaitos

Turun Ammattikorkeakoulu

Lisää tietoa

ActiveWorkSpace

Modern Office
Tutkimusprojektit: Projects
bottom of page