top of page

HIVENEST

Flower Buds

BIOFIILISET KOHTAAMISTILAT LUOVIEN JA INNOVATIIVISTEN ALOJEN TUKENA

@hivenest

HiveNest-kohtaamistila tukee luovaa yhteistyötä ja innovointia. HiveNest-tilakonsepti on suunnittelutyökalu,
jonka avulla voimme suunnitella työryhmien yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamistiloja tavalla, joka huomioi
ihmisen ja tilan suhteen, tilan toiminnallisuuden, biofiilisen suunnittelun, ja ekologisen suunnittelun. Jotta tilat
ovat houkuttelevia, suunnittelun lähtökohtana on luontokokemuksen tuominen työtiloihin. Biofiilisen
tilasuunnittelun on osoitettu tukevan tilan käyttäjän hyvinvointia ja palautumista. Konseptimuotoilussa
huomioidaan myös tilojen toiminnallisuus sekä paikan päällä työskentelyä varten että hybridikohtaamisia
varten. 

AVEK myönsi syksyllä 2022 HiveNest-työryhmälle CreaDemo-apurahan konseptityöskentelyä varten.

Stand Up Meeting

TYÖRYHMÄ HIVENEST

Piia Markkanen - arkkitehti, työtilasuunnittelun tutkija

Piia tutkii Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikössä
työtilasuunnittelua käyttäjälähtöisen suunnittelututkimuksen ja interventiotutkimuksen avulla. Tutkimuksessaan
hän on suunnitellut tilamuutoksia yritysten toimitiloihin hyödyntäen osallistavia suunnittelumenetelmiä ja
tutkinut tilamuutosten vaikutuksia yrityksiin toteutetuissa interventioissa. InnoStaVa-hankkeessa
(Innovatiivisuutta tukevat työympäristöt StartUp-yrityksissä) toteutetun tilamuutoksen päämääränä oli
yhteisöllisen innovoinnin, tiedontuoton ja ongelmanratkaisun tukeminen. Toteutetuissa interventioissa
Markkanen on tutkinut myös adaptiivisen valaistuksen suunnittelua ja vaikutusta tilakokemuksiin.
Väitöskirjassaan Markkanen tutkii suunnitteluviitekehyksiä, joiden avulla voidaan yhdistää praktista
tilasuunnittelua ja työympäristötutkimusta, mahdollistaen tiedonsiirron suunnittelutyön ja tutkimuksen välillä.

www.piiamarkkanen.com

Kaisu Kanstrén - KTT, henkilöstöasioiden asiantuntija
Kaisulla on kymmenen vuoden kokemus henkilöstöjohtamisen
tutkimuksesta, jossa hän on yhdistänyt sekä kasvatuspsykologian, sosiologian että johtamisen näkökulmia.
Erityisinä mielenkiinnon kohteina hänellä on ollut muutostilanteiden ja uuden ympäristön vaikutus
uraidentiteettien rakentumiseen, osaamisen kehittymiseen ja subjektiiviseen hyvinvointiin. Hän on myös
opettanut kansainvälistä johtamista ja moninaisuuden ja organisaatiokulttuurin johtamista sekä
ammattikorkeakoulussa että yliopistossa. Tällä hetkellä hän työskentelee Oulun yliopiston
henkilöstöpalveluissa kansainvälisten henkilöstöasioiden ja Talent Boost hankkeen parissa.

www.katesc.com

HiveNest: Features
bottom of page