top of page

MISSÄ SINÄ TYÖSKENTELET?

Ihmisen ja ympäristön suhde on dynaamisesti muuttuva kokonaisuus - paikat missä teemme töitä voivat joko tukea tai häiritä työntekoamme. Tutkin väitöskirjatyössäni työtilojen suunnittelua, tilojen käyttäjien osallistamista suunnitteluprosessiin ja suunnitteluprosessin eri vaiheiden yhdistämistä työympäristötutkimukseen.

VÄITÖSKIRJATUTKIJA

Työskentelen Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikössä väitöskirjatutkijana. Suunnittelututkimuksessani käytän osallistavan suunnittelun menetelmiä ja yrityksiin suunnittelemieni interventiotutkimusten kautta pyrin ymmärtämään työympäristöjen suunnitteluprosessia ja siihen liittyviä tiedontarpeita.

Tutkijaprofiilin linkki

TUTKIMUSPROJEKTIT

Tutkijana Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikössä olen mukana työympäristö-tutkimusprojekteissa InnoStaVa ja ActiveWorkSpace. Olen mukana myös monitieteisessä RECIPE-konsortiohankkeessa, jossa tutkimme kaupunkisuunnittelua pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä.

Lue lisää tutkimusprojektit sivulta

KOULUTUS

2013 - ARKKITEHTI, Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta
2012 - FT, biokemia, Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
2000 - FM, biokemia, Oulun yliopisto, Luonnontieteellinen tiedekunta

Collaborating at Work
Koti: Features
Koti: Blog Feed
bottom of page